Editor’s talk Ep.4: การเมืองการติ่ง

Editor’s Talk ในรอบรรณาธิการที่ 4 กับ ออม-จักษณา อุตราศรี

การติ่งกับการเมือง ดูเผินๆ แล้วเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันเลย แต่ในเมื่อสถานการณ์การเมืองตอนนี้กำลังร้อนระอุ ทุกคนที่อยากเห็นประเทศที่ดีขึ้น ก็มาร่วมแรงร่วมใจทำทุกอย่างที่คิดว่าจะช่วยได้

ในตอนนี้เราจึงได้เห็นปรากฎการณ์หลาย ๆ อย่างที่มาจากติ่ง

#EditorsTalk #Varasarnpress #หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย

Host: จักษณา อุตราศรี
Creative: จักษณา อุตราศรี
Sound Editor: สุรัชนา วิจิตรบรรจง
Illustrator : เก็จมณี ทุมมา