นานาทัศนะ ศาสนากับวัยรุ่น

มาฟังความเห็นเกี่ยวกับศาสนาจากวัยรุ่น ตั้งแต่เหตุผลว่าทำไมยังนับถือหรือไม่นับถือศาสนา ศาสนาให้อะไรกับพวกเขาบ้าง ไปจนถึงว่าศาสนาเกี่ยวข้องกับการเมืองยังไง

#Varasarnpress #หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย #SpeakUp #ศาสนา #วัยรุ่น #ศาสนากับวัยรุ่น

Interviewer : จักษณา อุตราศรี, ตติยา ตราชู
Editor : ตติยา ตราชู
Photographer : เก็จมณี ทุมมา, พิชญา ใจสุยะ