ค่านิยม or ข้านิยม

มาฟังความคิดเห็นของคนหลากหลายวัย หลากหลายเพศ พูดถึงความรักและเซ็กซ์ของพวกเขาใน Speak up! : ค่านิยม or ข้านิยม

#Varasarnpress#หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย#SpeakUp#ค่านิยม#ข้านิยม#ความรัก#เซ็กซ์#OpenRelationship#ผัวเดียวเมียเดียว#FriendWithBenefits#แต่งงาน

Interviewer : เก็จมณี ทุมมา, อาสา งามกาละ
Editor : เก็จมณี ทุมมา
Photographer : เก็จมณี ทุมมา