About

     “หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย” มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ด้วยการเป็นหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติของนักศึกษาสาขาวารสารศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มากว่า 58 ปี ซึ่งหนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัยถูกมองว่าเป็นปัญญาชน และเป็นพลังบริสุทธิ์ จึงเป็นที่น่าเชื่อถือในสายตาของประชาชนคนอ่าน มีประชาชนติดตามรอซื้อรออ่านไม่ต่างจาก นสพ.ทั่วไป และสื่อมวลชนทั่วไปจะใช้เป็นแหล่งอ้างอิง ภายหลังการก่อตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ในปี 2540 กองบก. นสพ.มหาวิทยาลัย ได้นำเอาข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

        ในปี 2563 การปรับตัวครั้งสำคัญกำลังจะเกิดขึ้น กับการเปลี่ยนผ่านจากสิ่งพิมพ์ที่เป็นกระดาษ สู่เว็บไซต์ข่าวออนไลน์ “Varasarn Press” เพื่อให้สอดคล้องไปกับพฤติกรรมของผู้บริโภค แม้ว่าในวันนี้เราจะก้าวเข้าสู่การเป็นสำนักข่าวออนไลน์อย่างเต็มตัว แต่พวกเรายังคงตั้งใจที่จะนำเสนอข่าวสารทั้งภายในมหาวิทยาลัย และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ รวมไปถึงประเด็นทางสังคมต่างๆ ด้วยสีสันของคนรุ่นใหม่ กับแนวคิด “The place where questions begin”  พื้นที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งคำถาม โดยพวกเราจะร่วมตั้งคำถามกับสังคม และเป็นกระบอกเสียงให้กับนักศึกษาและประชาชน เพื่อบอกเล่าปัญหาที่เกิดขึ้น

local_phone

Contact us


คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง 
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
Email : info.varasarnpress@gmail.com 
Tel : 082-298-6522